Online :
1
Bugün :
0
Toplam :
173483

Akademik Sayfalar'ın 7.Cildi ve Kamil UĞURLU Özel Sayısı Üzerine

Cilt:7, Sayı:39

Bugün elinizdeki ekimizle 7. cildimizi de tamamlamış oluyoruz. Allah’a ne kadar şükretsek az. Yayın hayatımızda, bu cildimizle ilk defa bir rekora imza attığımızı söyleyebiliriz. Beşinci cildimiz 396 sayfa iken, 6. cildimiz 420 sayfaya ulaşmıştı 7. cildimiz ise ilk defa, 600 sayfayı aştı.
Akademik Sayfalar’ı hazırlamanın ve bugünlere getirmenin kolay olmadığını takdir buyurursunuz. Bu iş, ciddi ve yetenekli bir ekip ve gönül işidir. Bu işi, yazar kadromuzla bize destek veren dostlarımız ve okurlarımızın desteği ile başardık. Bu yıl, Akademik Sayfalar yönetiminde
yer alan Ali Işık Bey ve gazete Genel Yönetmenimiz Mustafa Arslan Beye ve bütün yazar kadromuza ve emeği geçen herkese şükran borçlu olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Bilhassa, dar zamanlarımızda
bize destek olan dostlarımızın gayretlerini hiç unutmadık.
Pek çok özel sayımızda olduğu gibi, bu sayımızı da değerli dostumuz
Dr. Kamil Ugurlu Beye tahsis etmiş bulunuyoruz
Kültürümüze ve tarihimize büyük hizmetlerde bulunan Kamil Beyin
bu yıl 65. doğum yılı. Toplum adına O’na olan vefa borcumuzu ödeme babında bir nebze de olsa hizmette bulunabilirsek kendimizi bahtiyar hissedeceğiz.
Kadim dostum, Kamil Uğurlu Bey, çok yönlü müstesna ve güzel insanlarımızdan birisi. O, hassas bir şair, usta bir yazar, büyük bir kültür ve gönül adamıdır. Zarafeti, kibarlığı ve efendiliği ile de her tarafta
saygı görür. O, aynı zamanda usta bir fotoğraf sanatçısıdır . Mimarlık
esas mesleği. Akademisyenliği ise ayrı bir yönü.
Diğer eserleri gibi, son iki yılda çıkardığı
Konya ve Karaman Şehrengizleri ülke çapında büyük takdir topladı. Üçüncüsü, Eskişehir Şehrengizi yolda.
Delisiyle, velîsiyle, akıllısıyla, tarihiyle
ve kültür adamları ile şehir kitapları yazmak kolay bir iş olmadığı gibi, her yazarın
da kârı değildir. Bunun için şehrin tarihinin, kültürünün çok iyi bilinmesi yanında genel bir bilgi birikimine de ihtiyaç
vardır. Bu güne kadar bu işi kaç kişi başardı? A. Hamdi Tanpınar’ın Beş Şehir’i, A. Turan Alkan’ın Sıvas’ı elden düşmüyor. Kamil Bey’in Şehrengizleri de öyle olacak. Yanılmıyorsam yazarını
Akademik Sayfalar’ın 7. Cildi ve
Kamil Uğurlu Özel Sayısı Üzerine
Merhaba
Akademik Sayfalar
604
hatırlamadığım bir şehir kitabı daha var.
Kamil Beyin bugüne kadar imza attığı eserler, adını ebedileştirecek çapta büyük eserler. Nitekim, Konya Şehrengizi ve Türkistan Tasvirleri ile anlamlı ödüllere lâyık görüldü. Bu son eseri Türkiye Mühendisler birliği tarafından neşredildi.
Kamil Bey, sanatın inceliklerini ve hassas noktaları keşfetmede usta bir gözlemcidir. Onun Türkistan Tasvirleri’nde “Yazarın Takdimi”ndeki şu satırları nakletmeden geçemeyeceğim:
“Konya’daki İnce Minareli Medrese’nin kapısındaki sanatın ve imânın ve inanılmaz esrarını anlayabilmek için Semerkant’taki Bibi Hatun Külliyesi’ni bilmek bir mecburiyettir.Türkistan’daki Yesevî Külleyisini bilmeden Sinan’ı anlayabilmek mükün değildir. Bozkır’ın bağrına başını koyan birçok sahabînin, kuştüyü bir yastığa
baş koyanların rahatlığı ve mahviyeti içinde Merv’de nasıl yattıklarını
görmeden İstanbul’un fethini anlayabilmek, Eyyüb’el Ensari’nin sırrına erişebilmek mümkün değildir.” Bu güzel ve hassas
tespite gerçekten şapka çıkartılır.
Konya Aydınlar Ocağı Başkanı bulunduğum dönemde, Kamil Beyin
organizesi ve Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş’ın davetlisi olarak bir Kıbrıs gezimiz olmuş ve bu geziye Konya Aydınlar Ocağı Yönetim Kurulu
ile Birlikte katılmıştık. Bir hafta süre ile KKTC bölgesinin tamamını
gezmiş, O’nun ne usta bir fotoğraf sanatçısı olduğuna orada şahit olmuştum.
Kamil Bey müteaddit defalar bütün Türk Cumhuriyetlerini bazen görevli, bazen da kendi isteği üzerine adım adım gezmiş ve sonunda da Orhun Anıtları ve Türkistan Tasvirleri ortaya çıkmıştı.
Akademik Sayfalarımız’ın bu sayısında Kamil Bey dostumuzun hayatını, çalışmalarını bazı yakın dostlarının kaleminden vermeye çalışacağız.
Bu arada geçenlerde kendisi ile Çetin Oranlı arkadaşımız tarafından yapılan güzel röportajından bazı seçme bölümler sunmaya çalışacağız.
Bu özel sayı dolayısıyla, 7. cildin fihristini ocak ayı başında müstakil olarak okuyucularımıza sunacağız. Bu fihrist, 7. cildin sonuna konacaktır.
Değerli dostum, sevgili kardeşim Kamil Uğurlu Bey’e sağlıklı uzun ömürler ve saadetler diliyorum.
En derin saygı ve minnet duygularımla…

Telif Hakkı. Mehmet Ali UZ © 2007. Tüm Hakları Saklıdır.
Bilgi Rehber