Online :
3
Bugün :
25
Toplam :
169284

Çamur At İzi Kalır

Birileri kurdukları bir forum sitesinde Konya’ya bir karalama ve çamur atma kampanyası başlattı. Mübarek forum değil, iftira kumpanyası. Bizce malum olan bu adamlar, sığındıkları müstear isimlerle önüne gelene iftira ediyor ve çamur atıyor, içlerindeki ufuneti dışa vuruyorlar.
Konya’da asırlardır ne kadar İslâm’a, irfana, Kur’an’a, Türk kültürüne hizmet eden, halkın âlim ve velî bildiği öz be öz Türk ve Müslüman insan varsa hepsini Yahudi asıllı Sabetayist olarak karalıyorlar. İşin en garip tarafı da bunların ekserisi, Akademik Sayfalar’da hakkında yazılar yazdığımız, özel sayılar çıkardığımız büyük şahsiyetler. Birileri de bizim Akademik Sayfalar’da neşrettiğimiz yazıların ekserisini, alın çamur attığınız insanların kim olduğunu öğrenin, diye o siteye atmışlar.
Bunlar bir de açık açık İmam Hatip Okullarına da saldırmaktan çekinmiyorlar.
Aslında bunların (Yahudi asıllıların) kimler olduğu biliniyor, kimileri kendileri açıkladı, kimilerinin adı yazılan kitaplarla açıklandı.
Bu yeni karalama kampanyasını açanlar kim?
Süleyman Nazif bir gün, birisi hakkında atıp tutmuş ve hakaretlerde bulunmuş. Bir hafta sonra birisi, Süleyman Nazif’in atıp tuttuğu adam hakkında “Alçak” tabirini kullanınca, Süleyman Nazif hemen atılmış:
“-Hayır o adama alçak diyemezsin” deyince adam süklüm püklüm:
“- Üstat! O adam hakkında geçen hafta olmadık hakarette bulunmuştunuz, biz alçak deyince mi kabahat oldu?” deyince üstat kükremiş:
“- Alçaklığın da bir irtifaı vardır. O çukurdur, çukur” demiş.
Böyle iftiralar çukur adamların işidir.
Önüne gelene iftira eden, çamur atan insanlar dinsiz, imansız, inançsız ve din düşmanı mahlûklardır. Bir zamanlar merhum Dr. Haluk Nur Baki bu adamların inkârları yüzünden nasıl homoseksüel olduklarını ilmî delillerle açıklamıştı. Birileri Haluk Nur Bakı’yi de Sabetayist ilan ederek akıllarınca intikam alıyor.
Dünyada müfterilerin çoğu, babalarının kim olduğu analarının bile bilmediği köksüz ve soysuz, ışıktan, ilimden, irfandan rahatsız olan yarasalardır.
Korkaktırlar, gerçek kimliklerini saklarlar. Eğer korkmasalar, varsa ellerindeki delilleri ortaya atar ve herkesle tartışabilirler. Bu erkek adamların işidir. Ama onlar bunu asla yapamazlar. Zira birileri bunlarda erkeklik bırakmamıştır.
Ortaya çıkarlarsa Konyalının kendilerini lime lime etmelerinden korkuyorlar. Halbuki Konyalı asildir, kıllarına bile dokunmazlar. Necip Fazıl Üstat’ın dediği gibi, belki onları Konya’nın en mûtena vitrinine koyar ve boyunlarına da şu yaftayı asarlar: “Nesli tükenen son sefih!” böylece bunlar istedikleri şöhrete de kavuşmuş olurlar.
Köksüz ve soysuzlukları sebebiyle büyük bir aşağılık duygusu içerisindeler.
Neden bunu yapıyorlar?
Büyük bir aşağılık duygusu içerisinde bulunduklarından, herkesi karalayarak akıllarınca herkesi kendi seviyelerine indirmeye çalışıyor ve bundan marazî bir zevk alıyorlar.
Bütün tanınmış insanları Yahudi asıllı göstererek, bu konuda halktaki hassasiyeti yok etmek istiyorlar. Her önünüze gelen Yahudi asıllı olunca, bir süre sonra toplumda bu hassasiyetten eser kalmayacak. Bu nokta son derece önemli, gözden kaçırılmamalıdır.
Yahudiler, Filistin’de işledikleri katliamlar dolayısıyla dünya kamuoyunda büyük tepki aldılar. İsrail bu tepkileri yumuşatmak için büyük kampanyalar açtı. Bu uğurda büyük paralar harcıyorlar. Her önlerine geleni Yahudi asıllı ilan edenler, Yahudilerin kiralık uşaklarıdır, onlardan nemalanıyorlar ve bu yüzden halkın sevip saydığı insanları Yahudi asıllı göstererek Yahudi âmaline hizmet ediyorlar. Sizin anlayacağınız uşaklıklarının gereğini yerine getiriyorlar.
Namık Kemal ne güzel söyler:
Muîn-i zâlimin dünyada erbab-ı denâettir
Köpektir zevk alan sayyâd-ı bî-insafa hizmetten
İşin bir de siyasî ve ideolojik tarafı var. Dikkat edilirse Sabetayist ilân edilen insanların yüzde yüzü milliyetçi, muhafazakâr ve Müslüman insanlar. Bu da gösteriyor ki, bu iftirayı atan adamlar, sadece inançsız adamlar değil, aynı zamanda sol düşünceye sahip, Marksist-Leninist kalıntısı sefihlerdir.
Hukuk, asla bir hakkın kötüye kullanılmasına cevaz vermez. Bunlar gerçek kimliklerinin ortaya çıkmayacağını sanıyor. Dev adamlık taslayan bu cüce adamların gerçek kimlikleri kısa sürede ortaya çıkarılacaktır. Bunlar PKK inine de girseler, ellerindeki karalama aletleri vücutlarının en uygun yerine yerleştirilecek ve formları başlarına yıkılacaktır.
Okuyucularımız kusura bakmasınlar, biraz onların anladığı dilden hitap ettik. Zira onlar başka dilden anlamazlar.
Bu korkak ve âdi mahlûklar yarın ceza ve tazminat davaları sökün edince, kaçacak delik arayacaklar. Tabii bulabilirlerse… Haddi aşan siteler mahkeme kararlarıyla teker teker kapatılıyor.
Bu müfterilere, “İftira etmeyin, önünüze gelene çamur atmayın, vebali vardır.” da diyemiyoruz. Zira inandıkları bir mukaddesleri yok.
Bu çukur ve çamur adamların ipliğini pazara dökünceye, sitelerini başlarına yıkıncaya kadar konu üzerinde daha çok duracağız. Şimdilik bu kadar.

Merhaba Gazetesi 21.01.2008

Telif Hakkı. Mehmet Ali UZ © 2007. Tüm Hakları Saklıdır.
Bilgi Rehber